Kontakt podaci

Naziv obrta: RENOVACIJE, građevinski i uslužni obrt

Ime i prezime: Zvjezdan Nižetić

Mobitel: +385 95 388 5875

E-mail: nzvjezdan@yahoo.com