Postavljanje keramike


Album 1 - Selca

Prije i poslije

Album 2 - Novo Selo

Prije i poslije

Album 3 - Bol

Prije i poslije

Album 4 - Puntinak

Album 5 - Novo Selo

Album 6 - Sumartin

Album 7 - Sumartin

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 1" na stranici

Album 8 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 2" na stranici 

Album 9 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 3" na stranici

Album 10 - Novo Selo

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 4" na stranici

Album 11 - Selca

Album 12 - Novo Selo

Album 13 - Novo Selo

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 6" na stranici

Album 14 - Sumartin

Album 15 - Povlja

Album 16 - Novo Selo

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 9" na stranici

Album 17 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 10" na stranici

Album 18 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 11" na stranici

Album 19 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 12" na stranici 

Album 20 - Bol

Prije i poslije