Ručno žbukanje


Album 1 - Supetar

Album 2 - Selca

Za više slika ove renovacije pogledajte "Album 2" na stranici 

Album 3 - Sumartin

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 1" na stranici

Album 4 - Lokanjac

Za više slika ove renovacije pogledajte "Album 7" na stranici