Završna obrada zidova


Album 1 - Bol

Prije i poslije

Album 2 - Selca

Prije i poslije

Album 3 - Sumartin

Prije i poslije

Album 4 - Selca

Prije i poslije

Album 5 - Novo Selo

Prije i poslije

Album 6 - Sumartin

Album 7 - Lokanjac

Prije i poslije

Album 8 - Selca

Za više slika ove renovacije pogledajte "Album 1" na stranici 

Album 9 - Lokanjac

Za više slika ove renovacije pogledajte "Album 2" na stranici

Album 10 - Bol

Za više slika ove renovacije pogledajte "Projekt 10" na stranici